آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هولمان کاتن (نخستین هابیتی که از نام خانوادگی کاتن استفاده کرد)

هولمان کاتن (نخستین هابیتی که از نام خانوادگی کاتن استفاده کرد)

هولمان کاتن از اولین اعضای خانواده کاتن و در واقع اولین هابیتی بود که از این نام خانوادگی استفاده کرد. گفته شده که او از بای واتر، در نزدیکی هابیتون، به این شهر نقل مکان کرده و در محله ای که آنرا کوچه جنوبی می نامیدند ساکن شده و شروع به کشاورزی نمود، همانگونه که سالها بعد پسرش تولمان نیز زندگی می کرد. پسرعموی همنام هولمان کاتن، هولمان گرین هند، باغبانی معروف بود که احتمال دارد دانش باغبانی را او به هام فست گمجی و او نیز به پسرش سام وایز گمجی یاد داده باشد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...