آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هولدواین (از نامهای مریادوک برندی باک در میان روهیریم)

هولدواین (از نامهای مریادوک برندی باک در میان روهیریم)

در تواریخ سرزمین روهان، اعمال مریادوک برندی باک تحت نام هولدواین ضبط گردیده که معنای آن هیچگاه به درستی بیان نشده ولی به نظر میرسد معنی آن چیزی در حدود کسی که نقبها را دوست دارد باشد که به نوعی ترجمه ای از همان اسم هابیت است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...