آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Holdwine

آرشیو برچسب: Holdwine

هولدواین (از نامهای مریادوک برندی باک در میان روهیریم)

در تواریخ سرزمین روهان، اعمال مریادوک برندی باک تحت نام هولدواین ضبط گردیده که معنای آن هیچگاه به درستی بیان نشده ولی به نظر میرسد معنی آن چیزی در حدود کسی که نقبها را دوست دارد باشد که به نوعی ترجمه ای از همان اسم هابیت است.

ادامه مطلب »