خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - ترولهای تپه (ترولهای کوهی و زمینهای مرتفع)

ترولهای تپه (ترولهای کوهی و زمینهای مرتفع)

عهد: احتمالا حتی در دوران اول نیز وجود داشته‌اند
مکان: در قسمتهای مختلف و وسیع سرزمین میانه پراکنده بودند
نژاد: ترولها
سکونتگاه: به نظر میرسد بعضی از آنها یکجا نشین بوده و در سال ۳۰۱۹ د.س حداقل اردوگاههایی در دشت گورگوروت داشته اند
معنی: کلمه ترول از افسانه های اسکاندیناوی اخذ گردیده، اما در دنیای تالکین کلمه ترول ترجمه ای انگلیسی از واژه سینداری Torog است که معنی آن مشخص نیست

شاخه ای از ترولها که به زندگی در میان تپه ها و سرزمینهای مرتفع خو گرفته بودند را ترولهای کوهی یا ترولهای تپه می نامند. آرادور، پدربزرگ آراگورن، توسط گروهی از آنها در ارتفاعات شمال ریوندل کشته شد و گروهی از این ترولها در سپاهی که سارون در جریان جنگ حلقه از مورانون، دروازه سیاه موردور به بیرون فرستاد وجود داشتند.
در مورد ظاهر آنها، گفته شده که شبیه به انسان بوده اند، اما کمی بزرگتر و همچنین بدنشان از فلسهای سختی پوشیده شده بود. آنها خوفناک و بدنهاد بوده اند و در هنگام جنگ، در حالی که به سوی میدان می دویده و نعره های بلند میکشیده اند، با پتکهای بزرگی بر سر حریفان خود می کوفته اند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...