خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هیلدگریم توک (از اجداد پره گرین توک و مریادوک برندی باک)

هیلدگریم توک (از اجداد پره گرین توک و مریادوک برندی باک)

چهارمین پسر گرونتیوس توک، معروف به توک پیر، هیلدگریم توک، با رزا بگینز ازدواج کرد و بدین ترتیب خویشاوندی دوری با بیلبو و فرودو پیدا کرد. مریادوک برندی باک و پره گرین توک، هر دو از فرزندان نوه های هیلدگریم بودند. پره گرین، پسر پالادین، نوه هیلدگریم بود و مریادوک هم پسر اسمرالدا، نوه دیگر هیلدگریم. هیلدگریم هیچگاه تاین نشد ولی لقب تاین در میان اخلاف او موروثی شد. چنانکه پالادین دوم و فرزندانش این لقب را به ارث می بردند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

پروژه تاریخ شفاهی طرفداری تالکین

و شش هزار نیزه‌دار به سان‌لندینگ رسیدند؛ به موندبورگ پرصلابت در زیر میندولوین؛ شهر پادشاهان ...