خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هیلدیفونس توک (پسر گمشده توک پیر)

هیلدیفونس توک (پسر گمشده توک پیر)

یکی از فرزندان پرشمار گرونتیوس توک، معروف به توک پیر، هیلدیفونس نام داشت که گفته میشود به یک سفر رفته و هرگز بازنگشته است.

درباره اله سار