آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - گودی هلم (یکی از پناهگاههای روهیریم)

گودی هلم (یکی از پناهگاههای روهیریم)

عهد: پیش از تمام شدن دوران دوم توسط گوندوریهای باستان ساخته شد
مکان: از شمال کوههای سفید تا جنوب شرق شکاف روهان
شاخه: انسانها
فرهنگ: گودی هلم در اصل به گوندور تعلق داشت اما از زمان بنیانگذاری پادشاهی روهان در ۲۵۱۰ د.س توسط روهیریم اداره میشد
تلفظ: این دژ به نام هلم پتک مشت، نهمین پادشاه روهان نامگذاری شده است

مجموعه ای از یک دره و غارهایی در پشت آن که در قسمتهای شمال کوههای سفید قرار داشتند. هلم پتک مشت، نهمین شاه روهان، در زمان حمله دونلندی ها به روهان، همراه با مردمش در این دژ پناه گرفت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...