آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Helm’s Deep

آرشیو برچسب: Helm’s Deep

گودی هلم (یکی از پناهگاههای روهیریم)

عهد: پیش از تمام شدن دوران دوم توسط گوندوریهای باستان ساخته شد مکان: از شمال کوههای سفید تا جنوب شرق شکاف روهان شاخه: انسانها فرهنگ: گودی هلم در اصل به گوندور تعلق داشت اما از زمان بنیانگذاری پادشاهی روهان در ۲۵۱۰ د.س توسط روهیریم اداره میشد تلفظ: این دژ به نام هلم پتک مشت، نهمین پادشاه روهان نامگذاری شده است ...

ادامه مطلب »