آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هی سند (روستای واقع بر انتهای حصار بزرگ)

هی سند (روستای واقع بر انتهای حصار بزرگ)

روستایی در انتهای جنوبی باکلند، واقع در جایی که رود ویتی ویندل از جنگل قدیمی خارج میشد و به برندی واین میریخت. نامگذاری آن بدین دلیل بود که در واقع این روستا در انتهای حصار بزرگ (پرچین بلندی که توسط باکلندی ها ساخته شده بود تا آنها را از موجودات عجیب و غریب جنگل قدیمی حفظ کند) واقع شده بود. بنابر شعر “بامبادیل به قایق سواری میرود” ساکنان این روستا روحیه ای خشن تر و محتاط تر نسبت به باقی هابیتها داشته اند که با توجه به محل روستایشان چندان هم دور از انتظار نیست.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...