آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Haysend

آرشیو برچسب: Haysend

هی سند (روستای واقع بر انتهای حصار بزرگ)

روستایی در انتهای جنوبی باکلند، واقع در جایی که رود ویتی ویندل از جنگل قدیمی خارج میشد و به برندی واین میریخت. نامگذاری آن بدین دلیل بود که در واقع این روستا در انتهای حصار بزرگ (پرچین بلندی که توسط باکلندی ها ساخته شده بود تا آنها را از موجودات عجیب و غریب جنگل قدیمی حفظ کند) واقع شده بود. ...

ادامه مطلب »