آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هام فست گمجی (پدر سام وایز گمجی)

هام فست گمجی (پدر سام وایز گمجی)

عهد: ۲۹۲۶ د.س – ۸ د.چ (۱۳۲۶-۱۴۲۸ تقویم شایر) به مدت ۱۰۲ سال زندگی کرد
نژکاد: هابیتها
شاخه: هابیتهای شایر
خاندان: گمجی
تلفظ: ha’mfast ga’mjee
معنی: هام فست از کلمه “Hamfoest” گرفته شده که میتوان آنرا چنین ترجمه کرد: کسی که در خانه می ماند. اما گمجی از گمویچی گرفته شده که به گمویچ اشاره دارد، روستایی که خانواده در آن بنیان گذاشته شد
نام های دیگر: بابا گمجی

پسر هابسون، که برای شغل باغبانی به هابیتون مهاجرت کرد و سالهای بسیاری باغبان بگینزهای بگ اند بود. او با بل گودچایلد ازدواج کرد و یکی از شش فرزندش سام وایز بود که از یاران حلقه بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...