خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - تالار آتش (تالار قصه گویی ریوندل)

تالار آتش (تالار قصه گویی ریوندل)

تالاری در خانه الروند در ریوندل که همیشه آتش روشن در آن قرار داشت. این تالار در طول روز خالی بود اما شبها برای تعریف کردن داستان و خواندن ترانه از آن استفاده میشد.

درباره اله سار