آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هالفرد دست سبز (یکی از باغبانهای هابیتون)

هالفرد دست سبز (یکی از باغبانهای هابیتون)

پسر هولمان گرین هندد، اهل هابیتون. هالفرد اولین هابیتی بود که نام دست سبز را که لقب پدرش بود به عنوان نام فامیل خود به کار برد. او به نسلهای پیشین خانواده سام وایز گمجی تعلق داشت. اگر چه او مستقیما از اسلاف سام وایز نبود ولی سنت مهمی را در خانواده آنها به جا گذاشت و آن سنت باغبانی بود که از هالفرد، به پسرش هولمان و از هولمان به هام فست گمجی و پس از او نیز به پسرش سام وایز گمجی رسید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...