آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - جنگ بزرگ حلقه (شکست نهایی سائورون)

جنگ بزرگ حلقه (شکست نهایی سائورون)

اصطلاحی که گاهی برای توصیف جنگی که در سالهای پایانی دوران سوم، مناطق شمال غربی سرزمین میانه را در برگرفت به کار می‌رود. در آن دوران که عموماً با عنوان سادۀ جنگ حلقه شناخته ‌می‌شود، سائورون به دنبال تسلط بر مردمان آزاد سرزمین میانه بود و با ارتش پرقدرتش به پیروزی نزدیک شد. اما در نهایت وقتی حلقۀ بزرگش که بیشتر قدرتش در آن بود، پنهانی به کوه هلاکت برده شده و به درون آتش افکنده شد، شکست خورد و نابود شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...