آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Great War of the Ring

آرشیو برچسب: Great War of the Ring

جنگ بزرگ حلقه (شکست نهایی سائورون)

اصطلاحی که گاهی برای توصیف جنگی که در سالهای پایانی دوران سوم، مناطق شمال غربی سرزمین میانه را در برگرفت به کار می‌رود. در آن دوران که عموماً با عنوان سادۀ جنگ حلقه شناخته ‌می‌شود، سائورون به دنبال تسلط بر مردمان آزاد سرزمین میانه بود و با ارتش پرقدرتش به پیروزی نزدیک شد. اما در نهایت وقتی حلقۀ بزرگش که ...

ادامه مطلب »