آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گلیون (رودخانه‌ای که مرز شرقی بلریاند را مشخص می‌کند)

گلیون (رودخانه‌ای که مرز شرقی بلریاند را مشخص می‌کند)

رودخانه‌ای طولانی در مرز شرقی بلریاند که از سرزمین‌های پایین دست لوت‌لان سرچشمه می‌گرفت و سرزمینهای تارگلیون و اوسیریاند را از بلریاند شرقی جدا می‌کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...