آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Gelion

آرشیو برچسب: Gelion

گلیون (رودخانه‌ای که مرز شرقی بلریاند را مشخص می‌کند)

رودخانه‌ای طولانی در مرز شرقی بلریاند که از سرزمین‌های پایین دست لوت‌لان سرچشمه می‌گرفت و سرزمینهای تارگلیون و اوسیریاند را از بلریاند شرقی جدا می‌کرد.

ادامه مطلب »