آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - فاردینگ شرقی شایر (سرزمین‌‌‌های شرقی سنگ سه فاردینگ)

فاردینگ شرقی شایر (سرزمین‌‌‌های شرقی سنگ سه فاردینگ)

دوره: پایه‌‌‌گذاری شده در سال ۱۶۰۱ دوران سوم (سال نخست در سال‌‌‌شماری شایر)

موقعیت: سرزمین‌‌‌های مابین سنگ سه فاردینگ و رودخانه برندی‌واین

دوران: هابیت‌‌‌ها

فرهنگ: شایر – هابیت

سکونتگاه: براکن بورز، دیپ هالو، فراگ مورتون، روشی، اسکری، استوک، ویتفروز، ویلووباتم

معنی: بخش شرقی

شرقی‌‌‌ترین نقطه از چهار بخش شایر می‌‌‌باشد. دهکده‌‌‌های اصلی آن فراگ مورتون و ویتفروز در جاده شرقی بودند و تا مزارع ماریش در جایی که هم مرز باک‌لند در طول رودخانۀ برندی‌واین می‌‌‌باشد امتداد می‌‌‌یافت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...