آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Eastfarthing of the Shire

آرشیو برچسب: Eastfarthing of the Shire

فاردینگ شرقی شایر (سرزمین‌‌‌های شرقی سنگ سه فاردینگ)

دوره: پایه‌‌‌گذاری شده در سال ۱۶۰۱ دوران سوم (سال نخست در سال‌‌‌شماری شایر) موقعیت: سرزمین‌‌‌های مابین سنگ سه فاردینگ و رودخانه برندی‌واین دوران: هابیت‌‌‌ها فرهنگ: شایر – هابیت سکونتگاه: براکن بورز، دیپ هالو، فراگ مورتون، روشی، اسکری، استوک، ویتفروز، ویلووباتم معنی: بخش شرقی شرقی‌‌‌ترین نقطه از چهار بخش شایر می‌‌‌باشد. دهکده‌‌‌های اصلی آن فراگ مورتون و ویتفروز در جاده شرقی ...

ادامه مطلب »