آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - آیا می دانستید؟ - آیا می دانستید

آیا می دانستید

آیا می‌دانستید گروهی از شخصیت‌های کتاب «روورَندوم» در طی یک گشت‌وگذار، نگاهی کوتاه به نقاطی مهم رشته‌افسانه می‌اندازند؟

در صفحه ۸۴ ترجمه فارسی این اثر می‌خوانیم:

«گذشتن از دریاهای [پُرسایه] و رسیدن به خلیج سرزمین [پریان] (اسمی که ما رویش می‌گذاریم) در میان جزایر [افسون‌شده]؛ دیدن دورترین و آخرین رشته‌کوه غربی [میهن الفی] که روی امواج با نورِ سرزمین پریان می‌درخشید. راورندوم خیال می‌کرد که سر راهشان نگاهی هم به [شهر الف‌ها] روی تپه‌ای سبز و خرم در دامنه‌ی کوه می‌اندازد؛ جایی که در دوردست‌ها مثل نقطه‌ی سفیدی می‌درخشید»

(کلمات مترجم با کلمات مورد استفاده در سیلماریلیونِ رضا علیزاده برای درک صحیح جملات تغییر یافته است)

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ترانه ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن - سوگند الندیل

متن ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن

نام بند: Clamavi De Profundis نام ترک به انگلیسی: Aragorn’s Coronation Song نام ترک به ...