خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تیریون (شهر الفها در آمان)

تیریون (شهر الفها در آمان)

شهری که برای الفها بر فراز تپه تونا ساخته شد، تیریون نام گرفت. در ابتدا این شهر مسکن هر دو گروه وانیار و نولدور بود، اما پس از مدتی، وانیار این شهر را ترک کرده و به پای کوه تانیکوئتیل نقل مکان کردند.

درباره اله سار