آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - برهوت مورانون (بیابان مقابل دروازه‌های موردور)

برهوت مورانون (بیابان مقابل دروازه‌های موردور)

زمینی خشک و خالی که مقابل دروازه‌ی سیاه موردور قرار داشت. زمین، از زندگی تهی بود و گل و خاکستر آن را می‌انباشت. تنها ویژگی آن، پشته‌های سرباره‌‌اش، پشته‌های مخروطی شکل خرده سنگ بود که ردیف به ردیف، در چشم‌انداز خاکسترآلود پیش می‌رفتند. فرودو و سام در سفرشان به جانب ارودرویین به مرز این منطقه آمدند و بعداً گندالف و ارتش‌های فرماندهان غرب پیش از روبرو شدن با لشگر موردور به همین مکان برهوتی آمدند.

نکته:

۱-می‌دانیم که برهوت را بردگان سائورون ساخته بودند پس نمی‌توانست پیش از رسیدنش به موردور وجود داشته باشد. با این حال، هرگز اشاره نمی‌شود که برهوت ساخته شد و سخت می‌توان از زمان شکل‌گیری ابتدایی آن اطمینان داشت. با این حال ممکن است جایی در تاریخ متأخر موردور شکل گرفته باشد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...