آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Desolation of the Morannon

آرشیو برچسب: Desolation of the Morannon

برهوت مورانون (بیابان مقابل دروازه‌های موردور)

زمینی خشک و خالی که مقابل دروازه‌ی سیاه موردور قرار داشت. زمین، از زندگی تهی بود و گل و خاکستر آن را می‌انباشت. تنها ویژگی آن، پشته‌های سرباره‌‌اش، پشته‌های مخروطی شکل خرده سنگ بود که ردیف به ردیف، در چشم‌انداز خاکسترآلود پیش می‌رفتند. فرودو و سام در سفرشان به جانب ارودرویین به مرز این منطقه آمدند و بعداً گندالف و ...

ادامه مطلب »