آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - حصار گودی (دیوار محافظ گودی هلم)

حصار گودی (دیوار محافظ گودی هلم)

«مردم باستان، از شاخ‌آواز تا دیواره‌ی جنوبی دیواری نیز ساخته بودند که ورودی دره را مسدود می‌کرد.»

دو برج، گودی هلم

دیوار سنگی یک‌پارچه‌ای به ارتفاع تقریبی بیست پا که از پناهگاه روهیریم در گودی هلم حفاظت می‌کرد. دیوار، زیر قلعه‌ی شاخ‌آواز بود و پلکانی آن دو به یکدیگر مربوط می‌ساخت. در جریان نبرد شاخ‌آواز، دیوار برای اولین بار در طول تاریخ، توسط ارتش اُرک‌ها و دون‌لندی‌هایی که آن را در محاصره داشتند سوراخ شد ولی ارتش مهاجم اندکی بعد شکست خورد و عقب رانده شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...