خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - تخت تاریک (جایگاه مورگوت)

تخت تاریک (جایگاه مورگوت)

جایگاه مورگوت در آنگ‌باند که برن طی جستجوی سیلماریل زیر آن پنهان شد.

درباره اله سار