آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - تخت تاریک (جایگاه مورگوت)

تخت تاریک (جایگاه مورگوت)

جایگاه مورگوت در آنگ‌باند که برن طی جستجوی سیلماریل زیر آن پنهان شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...