خانه - آرشیو برچسب: Dark Throne

آرشیو برچسب: Dark Throne

تخت تاریک (جایگاه مورگوت)

جایگاه مورگوت در آنگ‌باند که برن طی جستجوی سیلماریل زیر آن پنهان شد.