خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - چیکا چاب (یکی از چهار خاله بیلبو بگینز)

چیکا چاب (یکی از چهار خاله بیلبو بگینز)

یکی از خاله های بیلبو که با عموی او بینگو ازدواج کرد و شاخه چاب-بگینز را در خانواده بنیان گذاری کرد. چیکا و بینگو یک پسر شناخته شده به نام فالکو چاب-بگینز داشتند.

درباره اله سار