آخرین مقالات فرهنگنامه

ح

حلقه آبی (نیرومندترین حلقه در میان سه حلقه الفی)

ویلیا یکی از سه حلقۀ الفی بود و گفته می‌شد که از بین سه حلقۀ الف‌ها از همه نیرومندتر است. این حلقه از جنس طلا بود که با یاقوت آبی تزیین شده بود و به همین دلیل به آن حلقه آبی می‌گفتند. این حلقه نام‌های دیگری مانند: حلقۀ هوا و طبیعتا حلقۀ یاقوت کبود. سازنده این حلقه به نام کله‌بریمبور ...

ادامه مطلب »

حلقه (حلقه یگانه سائورون که همه حلقه‌ها را متصل کرده بود)

شی قدرتمند ساخته ی سائورون که به صورت درست تر حلقه ی یگانه یا حلقه ی حکمران نامیده می شد. حلقه ای که سائورون با استفاده از دانش خود و الف ها در کوه هلاکت ساخت تا کلیه ی مردمان سرزمین میانه را تحت سلطه ی خود بکشاند.

ادامه مطلب »

حلقه باراهیر (هدیه و نشانه‌ای از طرف فین‌رود فلاگوند)

هدیه ای که از طرف فین رود به باراهیر و خاندانش به واسطه ی نجات جانش توسط باراهیر در داگور براگولاخ داده شده بود. این حلقه توسط برن ارخامیون، پسر باراهیر، به نشانه ی درخواست کمکش از فین رود برای پویش سیلماریل استفاده شد. این حلقه برای هزاران سال در این خاندان دست به دست شد و هنوز در خط ...

ادامه مطلب »

حلقه داوری (ماهانکسار)

حلقه‌ی تخت‌های والار در بیرون دروازه‌های طلایی والمار، کنار تپه‌ی سبز ازه‌لوهار، جایی که دو درخت روئیده بودند. مانوه در هنگام نیاز، والار را در آنجا برای رای‌زنی جمع می‌کرد.

ادامه مطلب »