آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - حلقه داوری (ماهانکسار)

حلقه داوری (ماهانکسار)

حلقه‌ی تخت‌های والار در بیرون دروازه‌های طلایی والمار، کنار تپه‌ی سبز ازه‌لوهار، جایی که دو درخت روئیده بودند. مانوه در هنگام نیاز، والار را در آنجا برای رای‌زنی جمع می‌کرد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...