ج

جاده قدیمی جنگل (جاده ای قدیمی در امتداد شرق به غرب که از میان سبز بیشه بزرگ می گذشت)

جاده قدیمی، مسیر اصلی عبور از میان جنگلی بود که در اصل سبزبیشه بزرگ نام داشت، و مدتی نیز سیاه بیشه نامیده می شد. در محل تلاقی این جاده با آندوین بزرگ در زمانهای قدیم پلی سنگی وجود داشت، اما در سالهای آخر دوران سوم، پل از بین رفته و برای عبور از رود از یک گدار استفاده میشد. پس ...

ادامه مطلب »

جنگل قدیمی (جنگلی ناشناخته، بازمانده جنگلی بزرگتر در دوران دوم در شمال)

در دوران دوم جنگل بزرگی در سرزمین میانه قرار داشت که بیشتر درختان آن توسط نومه نوری ها قطع شدند، اما دو قسمت از آن در دوران سوم هنوز وجود داشت. تکه شمالی که جنگل قدیمی نامیده می شد و در مرزهای شرقی شایر قرار داشت و تکه جنوبی هم جنگل فنگورن بود.

ادامه مطلب »

جاده هاراد (جاده ای که از ایتیلین به سمت جنوب ادامه می یافت)

جاده ای طولانی که از میان ایتیلین و گدارهای رود پوروس به سوی جنوب گوندور و سرزمینهای ناشناخته هاراد ادامه می یافت.

ادامه مطلب »