آخرین مقالات فرهنگنامه

ب

جادۀ بای‌واتر (راهی به بای‌واتر و نواحی پایین آن)

جاده‌ای که از جادۀ شرقی جدا شده و کمی به سمت غرب در جهت ناحیۀ مرزی که سنگ‌های سه گانه فاردینگ نامیده می‌شد متمایل می‌گردید و سر انجام به بای‌واتر که نام جاده از آن گرفته شده است، متصل می‌شد و از آنجا تا هابیتون ادامه می‌یافت. در آنجا مسافران به راست می‌پیچیدند و از روی پلی که برروی آب ...

ادامه مطلب »

خانواده باتربار (خانواده‌ای که مهمانخانۀ اسبچه راهوار را اداره می‌کرد)

یکی ازخانواده‌های قدیمی بری که برای سالهای طولانی نامشخص مهمانخانۀ اسبچه راهوار را اداره می‌کردند. در زمان جنگ حلقه صاحب مهمان خانه بارلیمن باتربار بود. یادداشت‌ها: شکی نیست که باتربارها مسافرخانۀ اسبچۀ رهوار را در بری برای مدتی استثنایی نگه داشته بود، اما محاسبۀ دقیق اینکه این مدت ممکن است چقدر بوده است دشوار است. تنها چیزی که به یقین ...

ادامه مطلب »

خانواده باروز (خانواده‌ای از هابیت‌های شایر)

یکی از مهم‌ترین خانواده‌های هابیت‌های شایر که چند تن از آنها در جشن تولد مشهور بیل‌بو حضور داشتند. صرف نظر از این حقیقت که جمع صحیح نام این خانواده «باروز»‌ می‌شود خانواده‌ای بسیار کوچک است. بین خانواده باروزها و بگینزها ارتباط فامیلی وجود داشت. بیل‌بو از عموزاده های دور پئونی بگینز می‌باشد که با میلو باروز ازدواج کرد و صاحب ...

ادامه مطلب »

خانواده باروئز (یکی از حراج‌گذاران بگ‌اند)

«در بیست و دوم جون آقایان گراب، گراب و باروئز، اموال مرحوم بیل‌بو بگینز اسکویر را که ساکن بگ اند ناحیه آندرهیل هابیتون بود از طریق حراج به فروش خواهند رساند» هابیت، فصل نوزده، آخرین منزل نام خانوادگی هابیت‌های شایر که فقط یکبار ثبت شده است (دست کم با این تلفظ) هنگامیکه بیل‌بو بگینز به طور غیر منتظره از سفرش ...

ادامه مطلب »