N

شمالی‌ترین سرزمین (شمالی‌ترین ناحیه‌ی سرزمین میانه)

لغتی که عموماً به شمالی‌ترین نقاط قابل دسترس سرزمین میانه اشاره دارد. توضیح روشنی از آن به دست نمی‌آید بلکه نقطه‌‌نظر فرد مسافر را منتقل می‌کند. به طور مثال، برای برومیر با جسارت که از گوندور در جنوب به سوی شمال آمد کلیه‌ی نقاط بالا دست رودخانه گری‌فلاد سرزمین شمالی محسوب می‌شد. با این حال، در متون دیگر کاملاً واضح است که این لغت اشاره به فورودویت دارد، سرزمین یخی و دور که هزاران مایل از شمال گری‌فلاد فاصله دارد.

دماغه‌ی شمالی (شمالی‌ترین رأس جزیره نومه‌نور)

دماغه‌ی شمالی جزیره نومه‌نور، بخشی از چشم‌انداز پر صخره از سنگ و پرتگاه که با نام فوروستار یا سرزمین‌های شمالی شناخته می‌شد.

شمال (سرزمین‌های شمال بلریاند)

وقتی مردم بلریاند از «شمال» سخن می‌گفتند، عموماً منظورشان قلمروی مورگوت در میان کوهستان آهن بود. ولی آن زمان این نام برای وصف سرزمین‌های متحد میان بلریاند و آنگباند نیز استفاده می‌شد. خصوصاً این نام برای دور-لومین ، سرزمین‌ خاکستری ورای کوهستان سایه، که توسط مردان خاندان هادور حفظ می‌شد استفاده می‌گشت.

شمال (سرزمین‌های تحت سلطه‌ی مورگوت)

این لغت در بلریاند برای شرح سرزمین‌های شمالی تحت سلطه‌ی فرمانروای تاریکی استفاده می‌شده است. طی محاصره‌ی آنگباند، مورگوت در دژ زیرزمینی آنگباند زیر تانگورودریم در کوه‌های آهن حبس شد. اگرچه او در نبرد شعله‌های ناگهانی، محاصره را شکست و بعد از نبرد، نیروهایش به سوی جنوب گسترش یافتند. پس از نبرد مصیبت‌بار اشک‌های بی‌شمار، کلیه ی سرزمین‌های شمالی در مرزهای بلریاند در اختیار مورگوت قرار گرفت. قلمروهای پادشاهی الف‌ها، یکی پس از دیگری سقوط کردند و اورک‌های مورگوت اغلب از دوردست‌های جنوب تا سرزمین‌های شمالی که در اختیار اربابشان قرار داشت پرسه می‌زدند.