خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - شمال (سرزمین‌های تحت سلطه‌ی مورگوت)

شمال (سرزمین‌های تحت سلطه‌ی مورگوت)

این لغت در بلریاند برای شرح سرزمین‌های شمالی تحت سلطه‌ی فرمانروای تاریکی استفاده می‌شده است. طی محاصره‌ی آنگباند، مورگوت در دژ زیرزمینی آنگباند زیر تانگورودریم در کوه‌های آهن حبس شد. اگرچه او در نبرد شعله‌های ناگهانی، محاصره را شکست و بعد از نبرد، نیروهایش به سوی جنوب گسترش یافتند. پس از نبرد مصیبت‌بار اشک‌های بی‌شمار، کلیه ی سرزمین‌های شمالی در مرزهای بلریاند در اختیار مورگوت قرار گرفت. قلمروهای پادشاهی الف‌ها، یکی پس از دیگری سقوط کردند و اورک‌های مورگوت اغلب از دوردست‌های جنوب تا سرزمین‌های شمالی که در اختیار اربابشان قرار داشت پرسه می‌زدند.

درباره 3DMahdi