خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - بلندی‌های شمال (تپه‌های بالای فورنوست)

بلندی‌های شمال (تپه‌های بالای فورنوست)

تپه‌های گسترش یافته در شمال سرزمین میانه که در انتهای جنوبی آن فورنوست ایراین، شهر باستانی دونه‌داین قرار داشت.

درباره 3DMahdi