خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - دماغه‌ی شمالی (شمالی‌ترین رأس جزیره نومه‌نور)

دماغه‌ی شمالی (شمالی‌ترین رأس جزیره نومه‌نور)

دماغه‌ی شمالی جزیره نومه‌نور، بخشی از چشم‌انداز پر صخره از سنگ و پرتگاه که با نام فوروستار یا سرزمین‌های شمالی شناخته می‌شد.

درباره 3DMahdi