خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - شمالی‌ترین سرزمین (شمالی‌ترین ناحیه‌ی سرزمین میانه)

شمالی‌ترین سرزمین (شمالی‌ترین ناحیه‌ی سرزمین میانه)

لغتی که عموماً به شمالی‌ترین نقاط قابل دسترس سرزمین میانه اشاره دارد. توضیح روشنی از آن به دست نمی‌آید بلکه نقطه‌‌نظر فرد مسافر را منتقل می‌کند. به طور مثال، برای برومیر با جسارت که از گوندور در جنوب به سوی شمال آمد کلیه‌ی نقاط بالا دست رودخانه گری‌فلاد سرزمین شمالی محسوب می‌شد. با این حال، در متون دیگر کاملاً واضح است که این لغت اشاره به فورودویت دارد، سرزمین یخی و دور که هزاران مایل از شمال گری‌فلاد فاصله دارد.

درباره 3DMahdi