خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - ویلی بنکس (یکی از هابیت‌های بری)

ویلی بنکس (یکی از هابیت‌های بری)

یکی از دو هابیتی که احتمالاً در جریان مشکلات آغاز سال ۳۰۱۹ دوران سوم کشته شدند. به نظر نمی‌آید اهل خود شهر بری باشد و طبق گفته‌ی بارلی‌من باتربار (از شمال دور می‌آمد۱) احتمالاً یا از آرچت بوده یا کومب.

خانواده‌ی بنکس ظاهراً خانواده‌ی پرشماری بوده‌اند و هابیت‌هایی با این اسم در تمام نقاط شایر زندگی می‌کردند. مشخص نیست آیا این دو شاخه با یکدیگر ارتباط داشته‌اند یا خیر ولی حداقل ممکن است که ویلی خویش دور اگلانتین بنکس، مادر پره‌گرین توک بوده باشد.

نکته:

۱-از کتاب بازگشت شاه، فصل هفتم کتاب ششم. در همان بند، باتربار از دیگر هابیت کشته شده تحت عنوان «یکی از آندرهیل‌های استادل» نام می‌برد. پس ویلی بنکس از هر کجا آمده باشد با توجه به عبارتی که بارلی‌من به کار می‌رود از استادل جداست و می‌توان آن را از دایره‌ی احتمالات بیرون گذاشت.

درباره اله سار