آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - درخت سفید نومه‌نور (نیم‌لوث، درخت سفیدی که در آرمنه‌لوس می‌رویید)

درخت سفید نومه‌نور (نیم‌لوث، درخت سفیدی که در آرمنه‌لوس می‌رویید)

در ابتدای تاریخ نومه‌نور، مردم آن هنوز با الف‌های اره‌سیا رابطه‌ی دوستانه‌ای داشتند. در میان هدایایی که الدار به نومه‌نوریان اولیه دادند یکی از بهترین آن‌ها، نهال سفید، کله‌بورن بود که میان جزیره‌ نشاندند. نهال را در حیاط شاه، در آرمنه‌لوس کاشتند و نهال به درختی سفید فاخری تبدیل شد که نام آن را نیم‌لوث گذاشتند. شکوفته‌هایش در غروب ظاهر می‌شد و شب‌هنگام عطر آن شهر سلطنتی نومه‌نور را می‌انباشت.

درخت تول اره‌سیا، کله‌بورن، خود از تبار گالاتیلیون، درخت سفیدی بود که در تیریون قرار داشت و خود یاوانا آن را نشانده بود. نواده‌ی آن، نیم‌لوث هزاران سال در حیاط آرمنه‌لوس می‌رویید ولی چون سائورون کنترل حکومت نومه‌نور را به دست آورد درخت سفید را پیوندی با دشمنانش، والار دید و دستور به نابودی آن داد. به همین دلیل درخت سفید نومه‌نور را بریدند و در محراب آتش، در معبد سائورون سوزاندند.

تبار گالاتیلیون در آتش سائورون نسوخت. ایزیلدور، پسر الندیل پیش از آن که درخت از دست برود میوه‌ی آن را برداشت. میوه بالید و به نهالی تبدیل شد که ایزیلدور پس از سقوط نومه‌نور با خود به سرزمین میانه برد. نهال را در میناس ایتیل کاشتند ولی پیش از پایان دوره‌ی دوم، درخت از بین رفت. نهال آن دوباره رویید و به اولین درختان سفید میناس تیریت تبدیل شد. تباری که از خود سائورون بیشتر دوام آورد.

نکته:

۱-اصولاً محاسبه‌ی تاریخ برانداختن نیم‌لوث باید کار ساده‌ای باشد. پس از آن به درخواست سائورون برای برانداختن درخت و سوزاندن آن راضی شدند شاه آر-فارازون «…به تمامی از آن‌چه پدرانش بدان وفادار بودند دست شست» (آکالابث، سیلماریلیون) به نظر می‌رسد که با مدخلی در داستان سال‌ها «۳۲۶۲-۳۳۱۰ سائورون شاه را وسوسه کرده و نومه‌ری‌ها را فاسد می‌کند» در ارتباط باشد.

در منبعی مستقیم‌تر، طبیعی به نظر می‌رسد که دست شستن کامل آر-فارازون از سنت‌ها تن دادن کامل به فساد سائورون باشد. بنابراین تاریخ فرو انداختن درخت سفید در سال ۳۳۱۰ دوره‌ی دوم خواهد بود. با این وجود، داستان سال‌ها، این تصویر کامل را مخدوش می‌کند زیرا نشان می‌دهد که آر-فارازون، بلافاصله پس از کامل شدن خواست سائورون  و دقیقاً در همان سال، تجهیز عظیم را آغاز کرد. ولی در آکالابث، تأخیر آشکاری به اندازه‌ی سال‌های بسیار بین سوختن درخت سفید و تجهیز بزرگ وجود دارد.

ترکیب این منبع ما را به این نتیجه می‌رساند که سوختن نیملوت و تکمیل فساد شاه در همان دوره‌ای بوده که داستان سال‌ها اشاره می‌کند و نه در پایان آن. (تاریخ تقریبی سال ۳۲۹۰ دوره‌ی دوم با حقایق هم‌خوانی دارد.) پس از آن سائورون تا سال ۳۳۱۰ دوره‌ی دوم به فساد نومه‌نوری‌ها ادامه داد و این زمانی بود که آر-فارازون تشویق شده بود ساخت نیروی دریایی‌اش را آغاز کند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...