آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: White Tree of Númenor

آرشیو برچسب: White Tree of Númenor

درخت سفید نومه‌نور (نیم‌لوث، درخت سفیدی که در آرمنه‌لوس می‌رویید)

در ابتدای تاریخ نومه‌نور، مردم آن هنوز با الف‌های اره‌سیا رابطه‌ی دوستانه‌ای داشتند. در میان هدایایی که الدار به نومه‌نوریان اولیه دادند یکی از بهترین آن‌ها، نهال سفید، کله‌بورن بود که میان جزیره‌ نشاندند. نهال را در حیاط شاه، در آرمنه‌لوس کاشتند و نهال به درختی سفید فاخری تبدیل شد که نام آن را نیم‌لوث گذاشتند. شکوفته‌هایش در غروب ظاهر ...

ادامه مطلب »