خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - وی‌میت (قصبه‌ای در جاده‌ی شرقی)

وی‌میت (قصبه‌ای در جاده‌ی شرقی)

مسافری که از میکل دلوینگ به شرق سفر می‌کرد از بخش اعظم جاده‌ی شرقی می‌گذشت. جاده‌ای که از شایر عبور می‌کرد. جاده در فاردینگ غربی بود ولی دو راه کوچک‌تر نیز به آن می‌رسید: یکی از لیتل دلوینگ به سمت شمال و دیگری از توک‌لند و فاردینگ جنوبی و ماورای آن. جایی که جاده‌ها به یکدیگر می‌رسیدند شهری شکل گرفته بود که به درستی آن را وی‌میت می‌خواندند. {یعنی جایی که مسیرها به یکدیگر می‌پیوندند. م.}

در جنگ حلقه، اراذل و اوباشی که شایر را اشغال کردند پست نگهبانی یا سربازخانه‌ای در وی‌میت داشتند و از همین‌جا بود که افراد شارکی برای نبرد بای‌واتر به راه افتادند. نبردی که در آن، هابیت‌های شایر به طور کامل ایشان را شکست دادند.

نام وی‌میت، دیکته‌ی به روز شده‌ی اسمی قدیمی‌تر، وی‌موت (Waymoot) است که تالکین در نسخه‌‌های ابتدایی بازگشت شاه ترجیح می‌داد. گرچه در نهایت اسم را در خود کتاب به روز کرد، نقشه‌ی شایر که همراه ارباب حلقه‌ها بود هرگز تصحیح نشد و هنوز دیکته‌ی قدیمی را در خود دارد.

درباره اله سار