خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - نان راه (هدیه‌ی گالادریل به یاران حلقه)

نان راه (هدیه‌ی گالادریل به یاران حلقه)

لمباس، غذایی حیرت‌انگیز که الف‌ها در سفرهای طولانی از آن بهره می‌بردند. ظاهراً منشأ آن نزد ملیان، از دوریات بوده است.

درباره اله سار