خانه - آرشیو برچسب: Waybread

آرشیو برچسب: Waybread

نان راه (هدیه‌ی گالادریل به یاران حلقه)

لمباس، غذایی حیرت‌انگیز که الف‌ها در سفرهای طولانی از آن بهره می‌بردند. ظاهراً منشأ آن نزد ملیان، از دوریات بوده است.