آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - جنگ خشم (پایان روزهای پیشین)

جنگ خشم (پایان روزهای پیشین)

پس از آن که ائارندیل به والینور رفت تا از والار درخواست کمک کند، والار نیروی عظیمی را به سرزمین میانه فرستادند تا با مورگوت بجنگد. ائونووه، چاوش مانوه، رهبری نیروهای والار را بر عهده داشت و مردم وانیار و نولدور که در آمان باقی مانده بودند همراه وی سوار بر کشتی‌های تله‌ری به شرق بادبان کشیدند.

در نبرد عظیمی که درگرفت، ارتش مورگوت تقریباً به طور کامل از بین رفت و تنها تعدادی از بالروگ‌ها و اژدهایان و ارک‌هایش جان به در بردند. خود مورگوت را اسیر گرفتند و در مرز دنیا، بستند و سیلماریل‌ها را از افسر آهنی‌اش ستاندند. در هنگامه‌ی جنگ، بله‌ریاند و سرزمین‌های شمالی نابود شده و زیر آب فرو رفتند و شکل سرزمین میانه تغییر کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...