آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - وه آنتور (ماجراجوی بزرگ نومه نور)

وه آنتور (ماجراجوی بزرگ نومه نور)

وه آنتور یکی از بزرگترین دریانوردان دورانهای اولیه در تاریخ نومه نور است که در زمان پادشاهی تار-الندیل، چهارمین شاه نومه نور، هدایت کشتی شاه را بر عهده داشت. وه آنتور نخستین نومه نوری ها بود که در سفر بازگشت به سرزمین میانه موفق بود. او در ششصدمین سال دوران دوم با کشتی خود به نام انتولسه به لنگرگاههای خاکستری رسید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...