آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Veantur

آرشیو برچسب: Veantur

وه آنتور (ماجراجوی بزرگ نومه نور)

وه آنتور یکی از بزرگترین دریانوردان دورانهای اولیه در تاریخ نومه نور است که در زمان پادشاهی تار-الندیل، چهارمین شاه نومه نور، هدایت کشتی شاه را بر عهده داشت. وه آنتور نخستین نومه نوری ها بود که در سفر بازگشت به سرزمین میانه موفق بود. او در ششصدمین سال دوران دوم با کشتی خود به نام انتولسه به لنگرگاههای خاکستری ...

ادامه مطلب »