آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - والاندور (هشتمین شاه آرنور)

والاندور (هشتمین شاه آرنور)

والاندور که پس از پدرش تاروندور تاج و تخت آرنور را تصاحب کرد هشتمین شاه آرنور و نواده بلافصل الندیل و ایسیلدور بود. در مورد دوران سلطنت وی تقریبا هیچ نمیدانیم، جز آنکه او مرگی دردناک و مرموز داشت. پس از او نیز پسرش الندور به سلطنت آرنور رسید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...