آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Valandur

آرشیو برچسب: Valandur

والاندور (هشتمین شاه آرنور)

والاندور که پس از پدرش تاروندور تاج و تخت آرنور را تصاحب کرد هشتمین شاه آرنور و نواده بلافصل الندیل و ایسیلدور بود. در مورد دوران سلطنت وی تقریبا هیچ نمیدانیم، جز آنکه او مرگی دردناک و مرموز داشت. پس از او نیز پسرش الندور به سلطنت آرنور رسید.

ادامه مطلب »