آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - والاکار (پادشاهی که مسبب درگیریهای خانوادگی گشت)

والاکار (پادشاهی که مسبب درگیریهای خانوادگی گشت)

والاکار، پسر و وارث شاه گوندور، رومنداکیل دوم بود. رومنداکیل دوم پیمان اتحادی با مردان شمالی شرق سیاه بیشه برقرار نمود و برای تحکیم روابط دوستی، پسرش والاکار را به عنوان سفیر به دربار ویدوگاویا، رهبر این مردم فرستاد که خود را شاه رووانیون می نامید. رومنداکیل دوم بر آن بود تا پسرش زبان و فرهنگ مردمان رووانیون را فرا بگیرد ولی اصلا پیش بینی نمیکرد که او تا چه حد جذب مردمان رووانیون خواهد شد. او تا آنجا پیش رفت که با ویدوماوی، دختر ویدوگاویا ازدواج نمود، پیوندی که در آینده مشکلات فراوانی به دنبال داشت. انسانهای شمالی از عمر طولانی مردان گوندور بهره ای نبرده بودند، ویدوماوی حتی پیش از آنکه والاکار به جای پدر بر تخت بنشیند درگذشت. با این وجود، او برای والاکار وارثی به دنیا آورده بود. این پسر در سرزمینهای شرقی گوندور که در آنها بزرگ شده بود وینیتاریا نام گرفته بود، ولی به همراه پدرش و با نام الداکار به گوندور بازگشت. این اتفاقات مشکلاتی را در زمان حکومت خود والاکار نیز به دنبال داشت زیرا بعضی گمان میکردند که خون خالص نومه نوری نسل شاهان با این عمل از میان خواهد رفت. در آخرین سال حکومت والاکار، این مخالفتهای غیر علنی در ایالات جنوبی گوندور به شورشی رسمی مبدل شد. در سال ۱۴۳۲ د.س که والاکار در آن درگذشت، این شورش تبدیل به جنگی داخلی و فاجعه بار شد. این جنگ که به مدت پانزده سال طول کشید از تاریکترین سالهای گوندور بود که به آن نزاع خانوادگی گفته میشد. سرانجام هم الداکار بر مدعیان سلطنت پیروز شد و تاج و تخت را در اختیار گرفت. والاکار به مدت شصت و شش سال حکومت کرد و پس از او الداکار با سختی به تخت سلطنت تکیه زد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...