آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Valacar

آرشیو برچسب: Valacar

والاکار (پادشاهی که مسبب درگیریهای خانوادگی گشت)

والاکار، پسر و وارث شاه گوندور، رومنداکیل دوم بود. رومنداکیل دوم پیمان اتحادی با مردان شمالی شرق سیاه بیشه برقرار نمود و برای تحکیم روابط دوستی، پسرش والاکار را به عنوان سفیر به دربار ویدوگاویا، رهبر این مردم فرستاد که خود را شاه رووانیون می نامید. رومنداکیل دوم بر آن بود تا پسرش زبان و فرهنگ مردمان رووانیون را فرا ...

ادامه مطلب »