خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - توروفانتو (نهنگ چوبی)

توروفانتو (نهنگ چوبی)

توروفانتو نامی به معنای نهنگ چوبی برای کشتی بزرگ ساخته شده توسط آلداریون بود که نام اصلی آن هیریلونده بود.

درباره اله سار